Japanese Study Network Forums

vBulletin Message

大変申し訳ございません。

4月19日15:30~4月30日17:00の間、システムメンテナンス及びセキュリティの更新,データ移動の為、 Tiengnhatclub内の全てのサービスをご利用いただけません。

ご迷惑をおかけしますが、再開までしばらくお待ちください。

管理者:TNC'Staff

Thành thật xin lỗi các bạn

Diễn đàn tạm thời đóng cửa từ 15 giờ 30 ngày 19 tháng 4 đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 4 để cập nhật và backup diễn đàn

Vì vậy toàn bộ các dịch vụ chạy trên server của tiengnhatclub.com đều không thể hoạt động được. Các bạn tạm thời truy cập vào trang sau để tham khảo.

http://tiengnhatclub.com/tintuc