GALAXY Note SC-05D、mới chửa mở hộp, bảo hành 1 năm
Nhân kỷ niệm này phụ nữ việt Nam 20-10. Tienloi.info sẽ giảm giá 4 chiếc GALAXA Note SC-05D (Mới, chưa mở hộp, bảo hành 1 năm) cho những bạn đặt hàng trước bắt đầu từ bây giờ.
Thời hạn giảm giá: Từ 0 giờ ngày 20-10 đến 23 giờ 59 ngày 21-10.
Thời gian sẽ kết thúc khi 4 chiếc Galaxy được đặt hàng.
Giá bán hiện tại: 31500 Yên >>> Chỉ còn 29500 Yên.
Bạn nào cần đặt hàng ở Link bên dưới, chương trình sẽ chấm dứt khi số hàng trong kho đã được đặt hết.
GALAXY Note SC-05D、mới chửa mở hộp, bảo hành 1 năm
Ngoài ra các bạn quan tâm đến đồ điện tử, máy tính bảng, điện thoại...v.v có thể tham khảo tại: Hoa tươi - Shop hoa trực tuyến | Điện hoa