Xin chào, chủ topic cho mình hỏi, bây giờ tự điển này còn hàng k vậy? Mình mới tham gia nên không biết.