--------------------------------------------------------------------------------

Tăng Rank cực nhanh cho website của bạn
Cách làm cho tự động có lượt truy cập vào website

Bạn muốn Website, hay Blog của bạn:

1. Tăng nhanh thứ hạng ?

2. Tăng hạng trên Alexa?

3. Tăng page rank trên Google?+ Bước đầu bạn vào đây để đăng ký

Đăng Ký


4. Bạn muốn tạo nhận được lượng người truy cập miễn phí vào website của mình mà không cần phải click chuột? Khi bạn sử dụng tài khoản của chúng tôi, website của bạn sẽ được hàng nghìn người trong và ngoài nước truy cập liên tục, 24 tiếng một ngày, 365 ngày một năm và ..tất cả đều được hoàn thành một cách tự động 100%.

Tất cả những gì bạn làm là đăng ký một tài khoản miễn phí , mở trình duyệt website và còn lại là để hệ thống tự hoạt động. Với 4 trang web hiện trên trình duyệt của bạn, bạn sẽ nhận được 3 lượt truy cập lại. Hệ thống của chúng tôi hoạt động ứng với 20 giây sẽ tự động chạy một trang khác, như vậy với một tiếng bạn bật hệ thống, bạn sẽ nhận được 180 lượt truy cập miễn phí trong một giờ đến với website của bạn. Và là 4320 lượt truy cập một ngày.

Ngoài ra chúng tôi còn có hệ thống phân cấp, bạn sẽ nhận được tới 25% điểm mà cấp dưới của bạn kiếm được. Để biết thêm chi tiết, bạn hãy vào trong trang thành viên nhé!

Tham gia ngay hôm nay đi, bạn sẽ nhận được tới 200 điểm thưởng Miễn phí (sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được 200 người thăm website của bạn lần lượt và tự động)


Từ đó mỗi ngày web của bạn dở đến mức độ nào thì cũng có khoảng 1500 lượt khách ứng với *********** trừ các khấu hao lung tung bạn cũng có 1300 view 1 ngày vào quy ra tiền bạn kiếm được 2.1 đô hoặc nhiều hơn