Dưới đây là bộ ảnh tuyệt đẹp của Lee Hyori trên tạp chí Céci (Hàn Quốc), số tháng 4/2008: