Đang muốn đặt 1 banner quảng cáo trên trang này mà ko biết làm sao để liên lạc với bác admin cả,mọi nguoi chỉ giùm ha.
Cám ơn