Cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên học tiếng Nhật đây

Vừa tích lũy thêm kinh nghiệm đi làm vừa có cơ hội trò chuyện với người Nhật, hơn nữa công việc rất nhẹ nhàng.

Yêu cầu công việc: trực văn phòng
- không yêu cầu kinh nghiệm
- thời gian làm việc: 17:00 - 21:00

Ưu tiên cho sinh viên năm 1, 2 đang theo học tiếng Nhật

Liên hệ: Trung tâm Nhật ngữ Zen

Địa chỉ: Tầng 4 Nhà B - Trung tâm Phụ nữ và Phát triển 20 Thụy khuê - Tây Hồ -
Hà Nội

Tel: 04 - 6295-2291/ 62952291

Fax: 04 - 37281501

Website: http://www.zen-jsc.com.vn

Email: info@zen-jsc.com.vn