Mình có hai chiếc kim từ điển, 14 thứ tiếng, CÓ TIẾNG VIỆT xách tay từ Nhật về. Pin có thể sạc, màu trắng, nhỏ gọn các chức năng vẫn còn mới 99% và dùng tốt, vì từ vựng chỉ ở cấp độ sơ cấp và đầu trung cấp nên giờ mình muốn bán lại. Mình ở Đà Nẵng. Có gì cứ liên hệ qua nick của diễn đàn.