chào tất cả anh chị em trên [ TNC ]
mình rất đam mê tất cả sản phẳm liên quan tới Nhật
và đam mê nhieu hơn tất cả các dòng điên thoại của Nhật ''không sài được ở Việt nam''
mình đã tìm mua và được những người bạn cho mình rất nhiều .... duoc 5 cái ( 3 cái mua và 2 cái cho )
ý tưởng của mình là muốn siêu tầm tất cả các dòng điên thoại của Nhật ''không sài được ở Việt nam''
rất mong Anh chị em trên [TNC] ai có không xài tới ...
bán lại cho mình nha
không bán mà cho thì càng đa tạ rất nhiều
thành thật cảm ơn tất cả mọi người ...