CD Báo cáo thực tập kinh tế: Kế toán, Quản Trị Kinh DoanhLà CD bao gồm 1500 báo cáo thực tập các chuyên ngành : Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, Marketting, Ngoại thương, tài chính tiền tệ, kinh doanh quốc tế, kinh tế đầu tư.

GIÁ : 60.000 Đồng
( Các tỉnh cho xin thêm 25k tiền chuyển qua bưu điện )
Phone: 0927356811 - 0935293000 ( Mr. Vinh )


NGÂN HÀNG : ĐÔNG Á
SỐ TÀI KHOẢN: 0103045223
CHỦ TÀI KHOẢN :NGUYỄN HỮU VINH

Sau khi nhạn được tiền bạn vui lòng nhăn tin địa chỉ cụ thể của bạn để mình chuyển CD bằng đường chuyển phát nhanh đến tận nơi bạn yêu cầu !

Là CD bao gồm 1500 báo cáo thực tập
Các bài báo cáo thực tập được viết bằng file word nên rất dể dàng chỉnh sửa theo ý của các bạn!

BAO GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH SAU:
Báo các thực tập chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
Báo các thực tập chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Báo các thực tập chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Báo các thực tập chuyên ngành Quản trị Nhân lực
Báo các thực tập chuyên ngành Quản trị Chất lượng
Báo các thực tập chuyên ngành Quản trị Chiến lược
Báo các thực tập chuyên ngành Quản lý Công nghệ
Báo các thực tập chuyên ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn
Báo các thực tập chuyên ngành Thương mại & Kinh tế quốc tế
Báo các thực tập chuyên ngành Kinh tế Môi trường
Báo các thực tập chuyên ngành Kinh tế Đầu tư
Báo các thực tập chuyên ngành Kinh tế Bảo hiểm
Báo các thực tập chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp
Báo các thực tập chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp
Báo các thực tập chuyên ngành Kế hoạch & Kinh tế Phát triển
Báo các thực tập chuyên ngành Marketing - Thương hiệu