Liên hệ nick yahoo: born2share2u
hoặc ĐT: 01999790568 (nếu gọi được)


Thanks for your time! Good day! .^^.