Hệ thống ảo hóa SMS ( Virtual SMS ) của Fibo là hệ thống nền, cung cấp các giải pháp kết nối SMS cực kỳ đơn giản
  • Các bạn lập trình viên có thể sử dụng các hàm SMS API để tích hợp SMS vào bất kỳ ứng dụng nào
  • Các bạn học sinh/ sinh viên có thể tự tăng thêm thu nhập khi triển khai các dịch vụ SMS Gateway
  • Các công ty quảng cáo có thể sử dụng SMS như một phương thức quang cáo đắc lực ( SMS Marketing )
  • ..........
  • Rất nhiều mẫu ví dụ, hướng dẫn sử dụng đã có sẵn để mọi người sử dụng
Chi tiết:
  • Website : [Only registered and activated users can see links. ]
  • Một ứng dụng SMS Gateway kinh doanh : [Only registered and activated users can see links. ]
  • Nhiều code mẫu áp dụng SMS vào forum, joomla : [Only registered and activated users can see links. ]