Nhân ngày 09/09/2009, ngày đẹp trong năm, Gohooh sẽ nâng cấp gói host free lên như sau:
Gói cơ bản:

Gohooh cung cấp host free như sau:

QUOTE
Free Host - Free Host US
# 200 MB of Disk Space
# 10 Gigs of Bandwidth
# 100 Email Accounts
# 100 MySQL Databases
# 100 Addon/ Sub / Parked Domains
# 100 MySQL Databases / FTP Accounts
# cPanel and Fantastico
# 100% FreeĐể sở hữu host bạn phải có 1 domain và sở hữu 100Gyn tại forum Gohooh và tổng thời gian online là 20h - qui định này đê tránh Spam bài. xem thời gian online tại http://forum.gohooh.com/space.php?uid=x X là số Id của bạn(khi gửi 1 bài mới bạn được tặng 1Gyn).
Tối thiểu phải có 50 bài viết tại forum Gohooh

Gói Gohooh Host không giới hạn:
QUOTE
Tất cả thông số không giới hạn
trừ
Addon domain + Park Domain: 15
cPanel Version 11.24.5-RELEASE
Apache version 2.2.13 (Unix)
PHP version 5.2.10
MySQL version 5.0.81-community
Operating system Linux

Để sở hữu gói host không giời hạn bạn phải có 1 domain, 200gyn., tổng thời gian online tại Gohooh là 50h. xem thời gian online tại http://forum.gohooh.com/space.php?uid=[siz...[/size][/COLOR] X là số Id của bạn
Hiện này đang được X2 Gyn đến 9/9, xem tại http://forum.gohooh.com/thread-707-1-1.html
Gửi đơn của bạn theo mẫu sau tại Box Đơn xin cấp host:


QUOTE
Topic : Xin cap hosting - TenDomaincuaban ( hoac MucDichHoatDong cua website )
Họ tên:
Địa chỉ:
Số ĐT:
Email liên lạc:

Gói hosting: Gohooh Host cơ bản hoặc Gohooh Host không giới hạn
Domain đang hoạt động/mong muốn dùng Hosting:

Nội dung website mà bạn muốn xây dựng :
Và cam kết Tuân theo Tiêu Chí Cung Cấp Hosting của GohoohXin hãy đặt lòng tự trọng của bạn lên trên hết, khi cam kết những điều trên.

vd :
Topic : Xin cap hosting - truongvietthanh.com
Topic : Xin cap hosting - Lam website truong Le Quy Don


Các đơn đúng thể lệ sẽ được chuyển vào Box Host sẽ được cấp. Sau khi tạo host xong chúng tôi sẽ gửi thông tin host đến email mà bạn đã cung cấp.


Chi tiết tại http://forum.gohooh.com/thread-1505-1-1.html