Bán tất cả các mặt hàng như : điện thoại, mĩ phẩm, kusuri, nước hoa, the điện thoại về vn 2200 yen được 500 phút từ internet!!.... giá cả phải chăng!! Liên hệ KHOA 09091410068 ( ngoài giờ hành chánh)!!! cam ơn!!