Khóa Tester cơ bản cho các bạn Non-ITSDT: 0987262437
Mail: contact@jbridge.com.vn


Bạn không có nền tảng về IT nhưng lại có đam mê với IT và mong muốn được làm việc trong lĩnh vực này, và bạn đang không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết những băn khoăn đó với “Khóa học Tester cơ bản cho người không có nền tảng về IT”.
Giáo trình được xây dựng dựa trên giáo trình quốc tế với giáo viên 15 năm kinh nghiệm trong ngành Tester giảng dạy.
Khóa học được khai giảng hàng tháng
Thời gian học: 15 buổi x 2.5h/ buổi
Học phí: 2,800,000
Buổi 1: Giới thiệu về nghề kiểm thử và các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực IT.
Buổi 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ trong hoạt động kiểm thử.
Buổi 3: Hướng dẫn sử dụng Excel trong công việc kiểm thử.
Buổi 4: Giới thiệu các mô hình kiểm thử.
Buổi 5: Giới thiệu chung về kiểm thử, các giai đoạn và quy trình kiểm thử.
Buổi 6: Phương pháp làm rõ các yêu cầu đặc tả về mặt chức năng và giao diện.
Buổi 7: Cấu trúc và cách thức tạo ra một kế hoặc kiểm thử, kèm theo ví dụ thực hành.
Buổi 8: Thiết kế và mô tả các tình huống kiểm thử.
Buổi 9: Thực hành thiết kế các tình huống kiểm thử.
Buổi 10: Thực hành viết các tình huống kiểm thử cho dự án giả lập.
Buổi 11: Chữa bài tập các tình huống kiểm thử.
Buổi 12: Các kỹ năng mềm trong làm báo cáo kiểm thử và báo cáo lỗi.
Buổi 13: Cách thức báo cáo lỗi, thực hành viết báo cáo lỗi.
Buổi 14: Chữa bài tập báo cáo lỗi.
Buổi 15: Hướng các kỹ năng và câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn.