Tiếng Nhật Sơ cấp 3

ĐỐI TƯỢNG:
· Là các bạn học viên đã hoàn thành khóa học sơ cấp 2 tại trung tâm JBridge hoặc đã học xong từ bài 1 đến bài 20 của cuốn Minano Nihongo.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:
· Bài 21 đến bài 30 của cuốn Minano Nihongo.
· Chữ hán.
· Giao tiếp cơ bản. Rèn luyện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết.
· Khi tham gia khóa học tại JBridge, các bạn cũng sẽ được học các kỹ năng mềm thường sử dụng trong các công ty Nhật

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY:
· Giáo trình Minano Nihongo
· Giáo trình do giáo viên biên soạn.

HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN HỌC:
· Học phí: 1.500.000 VNĐ
· Thời gian học: 2.5h/ buổi x 3 buổi / tuần x 25 buổi.

CONTACT LIÊN HỆ:
· 0987204075
· contact@jbridge.com.vn