Trung tâm Nhật ngữ HOA LÂM NHÂN VĂN Tp.HCM thông báo tuyển sinh khoá học tiếng Nhật
đàm thoại sơ trung cấp:

Đối tượng
- Những ai đang học tiếng nhật tại trường đại học nhưng năng lực đàm thoại không được tiến
triễn
- Những ai có thể nói được một chút tiếng nhật nhưng chưa học đàm thoại theo qui chuẩn
- Những ai làm việc cho công ty Nhật Bản nhưng không thể nghe hiểu được đàm thoại trong
kinh doanh
- Những ai muốn phát triễn thêm tiếng nhật và đàm thoại.

Khái quát khoá học
- Khoá học dành cho đối tượng có thể giao tiếp ở mức đàm thoại sinh hoạt hàng ngày nhưng
gặp khó khăn trong đàm thoại công việc hay đàm thoại với bạn bè người Nhật nên muốn học
tiếng nhật tập trung mạnh vào phần đàm thoại và muốn nâng cao năng lực đàm thoại, năng
lực nghe nói.
- Học 100% với giáo viên người Nhật.

Thời gian
- Dự kiến khai giảng ngày 19/05/2015
- Học vào các thứ 3, 5, 7, từ 19h00 đến 20h40

Nhân dịp thành lập trường, học phí ưu đãi cho những học viên đăng ký sớm.
Hoa Lam Human Academy Japanese Language School!
Địa chỉ: 44 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 3932 6627 – 0164 826 8312 – 0122 697 4551 (Sinh)
Website: jls.hoalamhuman.edu.vn
Email: info@hoalamhuman.edu.vn