Phần công tác thi công cọc khoan nhồi gồm những công việc dưới đây, tuỳ thuộc vàô công trình, quy mô, đường kính cọc mà các bạn lựa chọn mã hiệu công việc cho phù hợp. Hồ sơ Du toan cọc khoan nhồi này để các bạn nào đang tập bóc tách Du toan làm quen với trình tự công việc, quy trình thi công và cách tính toán.
1 AC.32111 Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoăy phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm(Khoan đến độ sâu 30m)

2 AC.32111 Khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, máy khoan TRC(khoan sâu >30m hệ số nhân 1.015)

3 AB.24122 Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m3 máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đất cấp II

4 AB.41442 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12T trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II


5 AB.42342 Vận chuyển tiếp cự ly <= 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II(6km tiếp)

6 AB.42442 Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 12T, đất cấp II(5km tiếp theo)

7 AI.12111 Sản xuất ống vách

8 AC.34521 Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <= 800mm

9 AC.32810 Bơm dung dịch bentônít chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc barette trên cạn(tái sử dụng 1 lần)

10 AF.67110 SXLD cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barette trên cạn đk <=18mm

11 AF.67120 SXLD cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barette trên cạn đk > 18mm

12 blackberry.14107 LĐ ống thép đen bằng hàn, đk 60

13 blackberry.14111 LĐ ống thép đen bằng hàn, đk 114

14 blackberry.38207 Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đk 60

15 blackberry.38211 Lắp nút bịt đầu ống thép tráng kẽm, đk 114

16 AG.31311 SXLD tháo dỡ ván khuôn gỗ con kê bê tông

17 AG.11415 SX bêtông con kê bê tông đúc sẵn đá 1×2 M300

18 AF.35115 Bê tông cọc nhồi trên cạn đk <=1m đá 1×2 M300 (sx qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm, đổ bằng bơm BT)

19 AB.13411 Đắp cát nền móng công trình

20 AC.23110 Nhổ cọc thép hình, thép ống làm tường chắn đất, sàn thao tác trên cạn
============================================
Kim tu dien | blackberry | Blackberry 9650 | blackberry 9700 | blackberry 9780 | blackberry 9800 | phần mềm Du toan | MacBook Pro | Phu kien iPad | Tai nghe bluetooth | May anh | Macbook | iPod Touch |