Sử dụng những Bình cứu hỏa, bạn có thể hạn chế được những hậu quả đáng tiếc. Thông thường trong gia đình có hai Bình cứu hỏa được sử dụng là loại bình khí CO2 và bình bột, giá 160.000-400.000 đồng.

Nên lắp đặt một hệ thống báo động trong văn phòng, gia đình.Trang bị Bình cứu hỏa trong các góc nhà, nơi dễ phát hoả.Lập tức di chuyển ra ngoài bằng cách bò khi thấy có khói.Nhanh chóng lấy Bình cứu hỏa gần nhất bằng tay thuận của bạn.Bình tĩnh đặt bình xuống đất, một tay giữ bình, một tay rút chốt an toàn.

Một tay bóp mạnh mỏ vịt ở nắp bình, một tay cầm vòi xịt thẳng vào điểm cháy.
Tuy nhiên, bạn phải luôn kiểm tra bình thường xuyên để đảm bảo bình còn nguyên vẹn.
==========================================
may say bat | Bình cứu hỏa | Tủ bếp | Bep ga | Bep gas | Dung cu khi nen |