Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng Du toan ngân sách nhà nước năm 2012.

Theo đó, Du toan thu ngân sách nhà nước năm 2012 phải được xây dựng trên cơ sở bám sát dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, sự phục hồi của nền kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu năm 2012; tính đúng, tính đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách theo các chính sách, chế độ hiện hành và những chế độ, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành từ năm 2012. Du toan thu phải xây dựng tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao với mức động viên đạt khoảng 24% GDP, trong đó thu thuế và phí đạt khoảng 23% GDP. Du toan thu nội địa tăng bình quân tối thiểu 16 - 18% so với đánh giá ước thực hiện năm 2011...
Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm kinh phí phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường theo các Nghị quyết của Đảng, QH; bảo đảm an sinh xã hội; tăng dự trữ nhà nước để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bố trí kinh phí bảo đảm tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương.
===============================================
Kim tu dien | blackberry | Blackberry 9650 | blackberry 9700 | blackberry 9780 | blackberry 9800 | phần mềm Du toan | MacBook Pro | Phu kien iPad | Tai nghe bluetooth |