Chào các bạn đang học tiếng Nhật,yêu thích tiếng Nhật và mong có cơ hội đước đến với nước Nhật,được sinh sống và học tập trong môi trường giáo dục của Nhật.
Chúng tôi là tổ chức công ty và hệ thống giáo dục đào tạo tiếng Nhật được Hội chấn hưng Nhật ngữ công nhận.
Tổ chức công ty và hai trường Nhật ngữ của chúng tôi tồn tại song song hỗ trợ và bổ sung cho nhau nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học của sinh viên nước ngoài.
Dưới đây tôi xin được giới thiệu sơ qua về các trường Nhật ngữ:
1.Trường Samu Language School
*Về học phí
Phí tuyển khảo 21,000
Phí nhập trường 52,500
Học phí 567,000
Phí giáo trình phụ 10,500
Phí xây dựng 26,250
Phí bảo hiểm 10,000
Tổng cộng 687,250
*Về khóa học:

Một năm có 4 kỳ nhập học ,bao gồm:
Tháng 4:khóa 2 năm
Tháng 7:khóa 1 năm 9 tháng
Tháng 10:khóa 1 năm 6 tháng
Tháng 1:khóa 1 năm 3 tháng


http://www.samu-language.com/vn.html
2.Về trường Toei Institute of Japanese language
*Về học phí:
Phí tuyển khảo 21,500円
Phí nhập trường 50,000円
Phí giờ học: 540,000円
Phí giáo trình phụ 10,000円
Phí xây dựng 40.000円
Thuế 32.000円
Tổng: 693,500円
* Khóa học:
-Đợt nhập học tháng 4 bao gom:
Khóa 2 năm học tập nhằm thi học lên
Khóa 1 năm học tập nhằm thi học lên
Khóa giao tiếp 2 năm
Khóa giao tiếp 1 năm
-Đợt nhập học tháng 7 bao gom:
Khóa giao tiếp 2 năm
-Đợt nhập học tháng 10:
Khóa ôn học len 1 năm 6 tháng
Khóa giao tiếp 2 năm
-Đợt nhập học tháng 1:
Khóa giao tiếp 2 năm

Học sinh học tập tai trường Nhật ngữ trên được hỗ trợ xin việc làm thêm bởi công ty trong tổ chức công ty với hai trường có tên là công ty cổ phần Bridge Academy.
http://www.b-career.jp

Hiện tại chúng tôi vẫn đang tuyển sinh cho khóa học tháng 10 năm 2011.Hạn cuối để nộp hồ sơ lên cục xuất nhập cảnh là ngày 21 tháng 6.

Mọi thắc mắc về hồ sơ,học phí,ăn ở,KTX,...xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ email:
vietnam@samu-language.com