Cung cấp tạp chí nước ngoài các thể loại

Định dạng: PDF (scan)
Phương thức giao dịch: cung cấp link download
Thanh toán: qua SMS
Khuyến mại: tất cả các tạp chí liệt kê dưới đây trong giai đoạn này đều cung cấp miễn phí
Liên hệ: mọi thông tin liên hệ xin trao đổi qua email: tapchinuocngoai@gmail.com <mailto:tapchinuocngoai@gmail.com>
Ủng hộ: Trong trường hợp quý khách hài lòng về dịch vụ trong thời gian khuyến mại xin được ủng hộ bằng cách soạn tin nhắn ICOIN tapchi gửi 6765 hoặc 8788 (mỗi tin nhắn sẽ có giá trị ủng hộ là 15.000đ)

Vì giới hạn về ký tự trong bài viết nên danh mục tạp chí download miễn phí trong thời gian này không thể liệt kê ra hết. Muốn biết thêm thông tin xin liên hệ cua email: tapchinuocngoai@gmail.com <mailto:tapchinuocngoai@gmail.com>

Link down dưới đây:

[hide]
Code:
http://www.mediafire.com/?iabvflr5s83qp
[/hide]

Danh mục tạp chí


Trong trường hợp link bị lỗi vì bất cứ lý do nào xin liên hệ qua EMAIL để được cung cấp link mới.