01/ Các bạn nhìn xem mấy vòng tròn nó có đứng yên không nào ?

02/ Hoa mắt và ảo ảnh...một test khác để chứng tỏ rằng con mắt và bộ não con người chưa hoàn hảo

03/ Có ai thấy mấy đường thẳng này song song không nhỉ?