Chào lanhuong và các bạn!

Gọi 600 phút chỉ áp dụng cho khách hàng có sử dụng máy Fonist IP Phone.
Nếu bạn gọi bằng máy tính, iphone thì vẫn là 540 phút nhé!

Xin cảm ơn!

Tuấn