Xin chào các bạn!

Cty Fonist Telecom xin thông báo phần mềm TelmeJAPAN chuyên dụng cho máy di động dùng hệ Android: Telme JAPAN - VOIP & SMS - Why Telme JAPAN?

* Khách hàng dùng iPhone, PC, hoặc MAC vui lòng xem phần mềm thích hợp khác: Telme JAPAN - VOIP & SMS - Telme JAPAN Dialer Download

Xin cảm ơn!

Cty Fonist Telecom