Cty Fonist Telecom xin thông báo có bán các sản phẩm liên quan viễn thông và internet:

- Router/Modem mạng internet
- IP Phone
- Máy iPhone,...

Chi tiết tại: Telme JAPAN - VOIP & SMS - Telme Phone Card, ATA Device, IP Phone Device, Magic Jack,...

Xin cảm ơn!
Cty Fonist Telecom