bongbutdo

Hình như có con gián chạy qua đây

Rate this Entry
Kết cục, nhu cầu cao nhất của con người đó là làm người tốt. Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.
Mình rất thích làm một người nhận. Từ nhận quà, nhận tình cảm, nhận sự quan tâm... nhưng mình cũng thích cho đi. " Khi ai trao cho người khác đoá hồng thì trên tay còn vương mãi mùi hương". Nhưng hãy nhớ đừng cho đi hết những gì bạn có ( từ vật chất ... cho đến cục đường phèn ) ... khi bạn cho đi hết bạn sẽ chẳng còn là bản thân mình nữa...). Đời người buồn nhất là đánh mất đi con người của mình ... Bạn là ai trong cõi nhân sinh này???

Submit "Hình như có con gián chạy qua đây" to Digg Submit "Hình như có con gián chạy qua đây" to del.icio.us Submit "Hình như có con gián chạy qua đây" to StumbleUpon Submit "Hình như có con gián chạy qua đây" to Google Submit "Hình như có con gián chạy qua đây" to FaceBook Submit "Hình như có con gián chạy qua đây" to linkhay Submit "Hình như có con gián chạy qua đây" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments