bongbutdo

Hii một ngày nữa lại qua...

Rate this Entry
Trưa nay, khi mình đang ở trong lớp học. Mình nghe thấy con gái của cô khóc. Mình mở cánh cửa ra và ôm cô bé vào lòng . Cô bé ôm chặt mình .Lúc đó, Mình có cảm giác như đang che chở cho một sinh linh, bé bỏng tôi nghiệp.

Hiii tình cảm quý giá trên đời là tình mẹ con .. hiii mẹ và con...

Khi con người già đi mà không có được gia đình. Họ rất cô độc và tội nghiệp. Lúc họ còn trẻ thì lo kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Điều này cũng đúng , bởi đồng tiền quan trọng mà ... đến lúc về già họ lại không quan trọng nhiều về tiền bạc nữa. Họ dùng tiền để mua tình yêu , tuổi trẻ ...
hiiii hii. Có lẽ họ sợ cô đơn ...

Submit "Hii một ngày nữa lại qua..." to Digg Submit "Hii một ngày nữa lại qua..." to del.icio.us Submit "Hii một ngày nữa lại qua..." to StumbleUpon Submit "Hii một ngày nữa lại qua..." to Google Submit "Hii một ngày nữa lại qua..." to FaceBook Submit "Hii một ngày nữa lại qua..." to linkhay Submit "Hii một ngày nữa lại qua..." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. kami's Avatar
    cô đơn là cái quái gì vậy bạn .....chưa bao giờ biết điều này