nguyen thi hai

Bước thay đổi

Rate this Entry
Dao nay di lam minh bi stress qua, tam trang kg thoai mai ti nao, kg biet tinh hinh nay se cam cu den bao lau day. Gio minh chi muon ve we nghi ngoi cho thoai mai. duoc ngam nhin bien xanh, may trang va nhung nguoi than trong gia dinh vui ve, hanh phuc. Cố lên tôi ơi.

Submit "Bước thay đổi" to Digg Submit "Bước thay đổi" to del.icio.us Submit "Bước thay đổi" to StumbleUpon Submit "Bước thay đổi" to Google Submit "Bước thay đổi" to FaceBook Submit "Bước thay đổi" to linkhay Submit "Bước thay đổi" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. bongbutdo's Avatar
    hii hii cố lên bạn ơiiii
  2. kami's Avatar
    chắc thiếu người bạn tâm sự nên vậy
    nếu cần một người nói chuyện thì pm cho mình