akiko223

Haizz....

Rate this Entry
Lại cồn cào trong những nỗi nhớ: nhớ con đường, nhớ sân ga, nhớ không gian ấy...

Lang thang, lang thang... lại thấy mình bé nhỏ, thấy mọi thứ dường như xa xỉ quá...

Muốn viết nhiều, nói nhiều về những ước muốn, cảm xúc...

Thấy viển vông... lại giữ cho riêng mình.
Gió, con đường ấy
Và nắng
Trên hàng cây
Nhớ...
Sao lại nhớ thế

Submit "Haizz...." to Digg Submit "Haizz...." to del.icio.us Submit "Haizz...." to StumbleUpon Submit "Haizz...." to Google Submit "Haizz...." to FaceBook Submit "Haizz...." to linkhay Submit "Haizz...." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. kami's Avatar
    Bài này viết cứ như tâm trạng của mình vậy ....... Buồn .....