bongbutdo

Trời nắng....

Rate this Entry
Ngày hôm nay, ngoài trời không có mưa. Mà sao trong lòng mình như có một trận bão đi qua vậy nè...
Mình nhớ Phan thiết, nhớ biển quá...
Mình nhớ Sài Gòn ... Nhớ lá sake vàng rụng rơi lã chả trong sân trường. Nhớ những cơn mưa bất chợt ở đó quá.
Có lẽ mình đang già đi nhiều nên cứ nghĩ về quá khứ hoài...
Cuộc sống của mình là những dấu chấm hỏi và dấu chấm lững và cả chấm than hay là dấu chấm hết hay là dấu phẩy nhỉ???
Có lẽ là tất cả, mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong đại dương của cuộc đời...
Mình đã ráng quen với việc mình không là ai cả trong nhiều năm...
Đôi khi có ngoai lên chỉ làm cho mỉnh đau khổ mà thôi. Bởi vì, cung Song Ngư đại diện cho những giấc mơ, sự ảo tưởng... Mình giống như con cá luôn sống trong những giấc mơ. Dù thật tế có tàn nhẫn, phủ phàng nó vẫn như vậy : ảo tưởng, mơ mộng...
Bức tranh của cuộc đời mình là những mảng ghép nhiều màu đen, ít màu hồng, những mảnh ghép lổ chổ không khớp... Có lẽ, đến cuối cùng mình cũng chỉ có thể ghép được như vậy thôi.
Quá khứ đan xen vào hiện tại.

Submit "Trời nắng...." to Digg Submit "Trời nắng...." to del.icio.us Submit "Trời nắng...." to StumbleUpon Submit "Trời nắng...." to Google Submit "Trời nắng...." to FaceBook Submit "Trời nắng...." to linkhay Submit "Trời nắng...." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments