bongbutdo

Trời mưa...

Rate this Entry
Xin cho con một giấc mơ để đeo đuổi.
Để con thấy mình vẫn tồn tại trên cuộc đời này.
Xin cho con một tâm hồn bình lặng
Để mỗi ngày con được thấy mây trôi.
Xin cho con một người cần giúp đỡ.
Mặc dù con không có nhiều để giúp đỡ người
Xin cho con mỗi ngày một nụ cười
Làm dịu lòng những người mến thương con
...
Một phần tư cuộc đời với bão tố phong ba...
Con vẫn tin lòng người luôn hướng thiện.
Xin cho ai tâm hồn luôn quằng quại
Một góc bình yên để nghỉ ngơi
...
Đã đủ rồi những mối tình riêng.
Xin dấu chặt trong từng ô cửa nhỏ
Con vẫn thương nhưng con đành để đó
Bởi con quá nhỏ nhoi không nắm giữ được bao giờ...

Submit "Trời mưa..." to Digg Submit "Trời mưa..." to del.icio.us Submit "Trời mưa..." to StumbleUpon Submit "Trời mưa..." to Google Submit "Trời mưa..." to FaceBook Submit "Trời mưa..." to linkhay Submit "Trời mưa..." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments