bongbutdo

... Để gió cuốn trôi nhạc Trịnh

Rate this Entry
Hôm nay, lại gọi điện thoại từ chối một công việc mình thích... Không biết mình bị làm sao nữa...
Dạo này có cảm giác như không tin vào bản thân nữa. Làm việc gì cũng thẩn thơ, mất hồn.
Công việc thì sai be bét...
Trời hôm nay mưa, chạy miết ngoài đường... Hi vọng mưa nuốt dùm mình ...
Về nhà nằm sốt suốt buổi...
Có gì đâu một chút tình bé nhỏ
... Cuộc sống thì muôn màu, muôn vẻ cơ mà
Đôi khi , mình có cảm giác mình không còn là mình nữa . Mình đã tan ra trong tình yêu rồi. Nghe thật là kỳ cục ... Đến lúc tỉnh ra thấy mình vẫn còn là mình. Chẳng tan đi đâu hết ha ha
Không biết trong tháp nhu cầu , mình đạt đến đâu rồi... Dạo này, mình thích tiền kinh khủng. Lúc nào, mình cũng nghĩ đến nó.
...
Thế giới, con người, gió, mưa..
Một chiếc xe đạp tàng tàng...
Giá trị tinh thần đáng mấy xu ???

Submit "... Để gió cuốn trôi nhạc Trịnh" to Digg Submit "... Để gió cuốn trôi nhạc Trịnh" to del.icio.us Submit "... Để gió cuốn trôi nhạc Trịnh" to StumbleUpon Submit "... Để gió cuốn trôi nhạc Trịnh" to Google Submit "... Để gió cuốn trôi nhạc Trịnh" to FaceBook Submit "... Để gió cuốn trôi nhạc Trịnh" to linkhay Submit "... Để gió cuốn trôi nhạc Trịnh" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. trinhviet's Avatar
    Cs thật muôn màu, thích cái suy nghĩ vô tư của bạn