bongbutdo

Chiếc lá cuối cùng.

Rate this Entry
Lúc đọc tác phẩm chiếc lá cuối cùng của Ohenry, mình luôn thắc mắc tại sao cô bé lại buồn bã, tuyệt vọng mỗi khi nhìn ngắm chiếc lá rụng ngoài vườn...Bây giờ mình đã hiểu rồi. sao lại giống đến vậy....
Cũng những bức tường xi măng, nhưng không có một cành cây nào cho mình đếm ( dù là cây vàng úa nhất).
Mình đang tìm một điều gì đó chỉ để bám víu, chỉ để biết mình còn tồn tại...

Submit "Chiếc lá cuối cùng." to Digg Submit "Chiếc lá cuối cùng." to del.icio.us Submit "Chiếc lá cuối cùng." to StumbleUpon Submit "Chiếc lá cuối cùng." to Google Submit "Chiếc lá cuối cùng." to FaceBook Submit "Chiếc lá cuối cùng." to linkhay Submit "Chiếc lá cuối cùng." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments