bongbutdo

Hôm nay thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2013

Rate this Entry
Bong bóng xà phòng cứ bay vô định. Khi gặp những cơn gió nhẹ thổi qua . Bong bóng vỡ ra. Dường như trên mặt đất này chúng chưa bao giờ tồn tại.
Bong bóng quá mỏng manh, quá yếu ớt...
Khi tiếng nhạc vang lên đồng nghĩa với sự kết thúc. Sự sống và cái chết .. Nếu được lựa chọn giữa việc làm một ngọn nến âm thầm sống và một thanh củi cho một nồi bánh tết đêm giao thừa. Tôi sẽ làm một thanh cũi mục nhưng tạo ra một niềm vui cho ai đó... Cho những người có ý nghĩa với cuộc đời tôi . Cho người...
Nhưng chớ trêu thay tôi chỉ là một bong bóng xà phòng bé nhỏ, trôi lơ lững trong cuộc đời này...
Bàn tay thượng đế ... đấng tạo ra sự sống... Con cảm ơn người vì những điều tuyệt diệu người đã ban cho con... kể cả những phiền muộn. Xin cho con một giấc ngủ ...Có thể ngày mai trời sẽ sáng ...

Submit "Hôm nay thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2013" to Digg Submit "Hôm nay thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2013" to del.icio.us Submit "Hôm nay thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2013" to StumbleUpon Submit "Hôm nay thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2013" to Google Submit "Hôm nay thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2013" to FaceBook Submit "Hôm nay thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2013" to linkhay Submit "Hôm nay thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2013" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments