bongbutdo

cái mai rùa

Rate this Entry
Hôm nay chủ nhật ngày 03 tháng 03 năm 2013.
Ngày xưa ngày xưa, có một con rùa đen. Lúc nào, nó cũng mang trên mình một cái mai nặng nề. Mặc dù vậy, lúc nào nó cũng cố gắng được như mọi con vật khác trong rừng. Dù rùa ta rất chậm chạp luôn đến sau mọi con vật khác trong rừng ( trừ con ốc sên ra) thì rùa ta cũng đến được nơi cần đến. Đến lúc chú rùa ta trưởng thành ... rùa đen gặp một giống rùa mới. Điều đặc biệt, là giống rùa này có đến hai cái mai... Mặc dù, một trong những cái mai này có thể bỏ ra nhưng chú rùa đực giống mới này cương quyết không chịu bỏ cái mai kia ra... Hai chú rùa gặp nhau. Cô rùa đen cảm thấy ôi cái mai của chú rùa kia mới đẹp làm sao, còn lúc chú rùa đớp ruồi mới điệu nghệ làm sao , mọi con vật trong rừng điều bảo đó là một chú rùa tốt...
Thế là, câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đó...
Lúc nào chú rùa giống mới cũng đi bắt ruồi cho cô rùa đen ăn...
Dần dần theo năm con suối chảy qua rừng, rừa đen dần dần yêu thương chú rùa hai mang nọ...
Nhưng có một điều phiền toái giữa hai chú rùa tội nghiệp. Đó là chiếc mai rùa thứ hai... Có vẻ như rùa hai mai muốn rùa người yêu mang giúp mình một cái mai thứ hai.
Mâu thuẫn xày ra từ đó, mỗi khi rùa đen động chạm đến chiếc mai thứ hai của rùa hai mai. Rùa hai mai trở nên rất lạnh nhạt với rùa đen.Nó không còn đi bắt ruồi cho cô nàng rùa đen nữa. Một ngày nọ rùa đen bị bệnh, rùa mong mỏi chú hai mai kia. Nhưng hình như chú rùa hai mai kia đang bận bịu chăm sóc cái mai của mình mà quên mất cô rùa tôi nghiệp đang nằm trong hộc hang...Rùa đen biết mình chỉ có thể mang được cái mai của mình và nó nghĩ mình sẽ bị đè chết bởi cái mai còn lại của người yêu...
Nó bỏ đi... làm một cô nàng phụ tình
Mười con suối chảy qua rừng , lúc nó quay trở về nó thấy một con ốc sên nhỏ khi xưa đang hì hục cùng chú rùa hai mai yêu dấu vác cái mai rùa còn lại.... ha ha ha

Submit "cái mai rùa" to Digg Submit "cái mai rùa" to del.icio.us Submit "cái mai rùa" to StumbleUpon Submit "cái mai rùa" to Google Submit "cái mai rùa" to FaceBook Submit "cái mai rùa" to linkhay Submit "cái mai rùa" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments