duybin1

Android App N1 Quiz (Vocabulary&Grammar)

Rate this Entry
https://play.google.com/store/apps/d...dy.japanese_n1

Learn Japanese N1(Quiz) app is the easy way to prepare the JLPT N1 Test._ Nice interface
_ Include 1385 Grammar questions and 448 Vocabulary questions
_ Easy to use and learn, have two Modes : Test and Practice.
+)Test Mode : from the total of the questions take out 25 questions to test. After testing is complete, the screen displays the right and wrong results for all questions, and displays the user's choice and the answers to each question.
+)Practice Mode : All questions are displayed in numerical order, the user can choose any question to test. The question that has been tested, will be noted.
Click image for larger version. 

Name:	device-2013-01-03-114605.png 
Views:	75 
Size:	33.3 KB 
ID:	2920Click image for larger version. 

Name:	device-2013-01-03-114720.png 
Views:	57 
Size:	33.8 KB 
ID:	2921

Submit "Android App N1 Quiz (Vocabulary&Grammar)" to Digg Submit "Android App N1 Quiz (Vocabulary&Grammar)" to del.icio.us Submit "Android App N1 Quiz (Vocabulary&Grammar)" to StumbleUpon Submit "Android App N1 Quiz (Vocabulary&Grammar)" to Google Submit "Android App N1 Quiz (Vocabulary&Grammar)" to FaceBook Submit "Android App N1 Quiz (Vocabulary&Grammar)" to linkhay Submit "Android App N1 Quiz (Vocabulary&Grammar)" to Sig VietNam

Updated 08-01-2013 at 01:10 PM by duybin1

Categories
Tiếng Nhật

Comments

 1. viendanho's Avatar
  Cái này để tự học có khó lắm ko b?
 2. duybin1's Avatar
  Quote Originally Posted by viendanho
  Cái này để tự học có khó lắm ko b?
  Cái này là trắc nghiệm, nên mình nghĩ rất dễ dàng để tự học.

  Tuy nhiên, đây là ứng dụng chỉ dùng được trên điện thoại thông minh hệ điều hành Android.
  Để đạt hiệu quả cao bạn nên ôn tập ngữ pháp và từ vựng trình độ N1 trước.

  Hiện tại cũng có ứng dụng trình độ N2.

  https://play.google.com/store/apps/d...dy.japanese_n2

  Bạn xem lựa chọn ứng dụng tương thích với trình độ của mình ngày luyện tập khoảng 20 câu,
  thì sẽ đạt được hiệu quả cao.

  Rất hữu ích cho những lúc rảnh rỗi.
  Updated 26-01-2013 at 12:47 PM by duybin1 (Bổ sung)