huonglien2k06

Tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Nhật

Rate this Entry
J-WORK là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tìm việc, tiến hành việc liên kết giữa hai bên gọi là 「Dịch vụ trợ giúp việc làm」.
Chúng tôi đã tư vấn giới thiệu thành công nhiều ứng viên có được việc làm phù hợp tại các công ty lớn, đặc biệt là các công ty Nhật.
Các bạn có nhu cầu tìm việc, hãy cho chúng tôi biết nguyện vọng công việc, mức lương yêu cầu, các điều kiện...chúng tôi sẽ giới thiệu miễn phí một công ty thích hợp.
Liên hệ: Trần Hương Liên
Nhân viên Phòng Marketing
V-Tower, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 091 990 7288
Email: lien@asahitecvn.com

Submit "Tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Nhật" to Digg Submit "Tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Nhật" to del.icio.us Submit "Tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Nhật" to StumbleUpon Submit "Tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Nhật" to Google Submit "Tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Nhật" to FaceBook Submit "Tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Nhật" to linkhay Submit "Tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Nhật" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments