nếu tất cả đường đời đều trơn bóng-chắc gì ta đã nhận được ra ta

Dễ và Khó

Rate this Entry
Dễ và Khó

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã .....Lục lại recycle bin trong muôn ngàn tài liệu trung sơ cao cấp của Tiếng Nhật, bắt gặp tờ word này. Thấy đúng với hoàn cảnh của mình bây giờ quá. Đúng là nhiều việc quá dễ dàng khiến cho mình không thể nghĩ ra những điều còn có ý nghĩa hơn thế rất nhiều.

Submit "Dễ và Khó" to Digg Submit "Dễ và Khó" to del.icio.us Submit "Dễ và Khó" to StumbleUpon Submit "Dễ và Khó" to Google Submit "Dễ và Khó" to FaceBook Submit "Dễ và Khó" to linkhay Submit "Dễ và Khó" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. 279's Avatar
    Dễ là Nominated post này của NgocChan, Khó là bỏ nó vào Recycle Bin.... í Lộn hiểu hết í nghĩa của nó ...Hehe
  2. YuKiNhu's Avatar
    Dễ khi nói nhưng thật khó khi làm..........