ha the anh

Tài liệu ôn thi N3

Rate this Entry
Quote Originally Posted by quachvannhan View Post
Đây là tất cả tài liệu ôn thi N3 bao gồm 漢字,語彙,文法,読解,聴解,テスト . Mình nghĩ chỉ cần ôn chỗ này thôi cũng đủ đỗ rồi
Link: Free Cloud Storage - MediaFire

Chúc mọi người thành công trong kỳ thi tháng 12 này.
cho minh hoi tai cai này làm sao đó

Submit "Tài liệu ôn thi N3" to Digg Submit "Tài liệu ôn thi N3" to del.icio.us Submit "Tài liệu ôn thi N3" to StumbleUpon Submit "Tài liệu ôn thi N3" to Google Submit "Tài liệu ôn thi N3" to FaceBook Submit "Tài liệu ôn thi N3" to linkhay Submit "Tài liệu ôn thi N3" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments