dmt280

Umisan gửi đến các bạn học viên diễn đàn 1 bảng động từ trong nhật ngữ sơ cấp...

Rate this Entry
[QUOTE=umisan;6624]minasan, ohayoo !

Đây là bảng động từ tiếng nhật thường dùng trong sơ cấp tiếng nhật. Và cũng thường được sử dụng trong việc luyện thi năng lực nhật ngữ 3 kyuu...

Các bạn học viên download về nghiên cứu thử nhe !

Thân ái !

Chúc các bạn học viên diễn đàn luôn luôn vui vẻ !
newmeber k thấy được file tiết thật!
Attached Thumbnails Attached Files

Submit "Umisan gửi đến các bạn học viên diễn đàn 1 bảng động từ trong nhật ngữ sơ cấp..." to Digg Submit "Umisan gửi đến các bạn học viên diễn đàn 1 bảng động từ trong nhật ngữ sơ cấp..." to del.icio.us Submit "Umisan gửi đến các bạn học viên diễn đàn 1 bảng động từ trong nhật ngữ sơ cấp..." to StumbleUpon Submit "Umisan gửi đến các bạn học viên diễn đàn 1 bảng động từ trong nhật ngữ sơ cấp..." to Google Submit "Umisan gửi đến các bạn học viên diễn đàn 1 bảng động từ trong nhật ngữ sơ cấp..." to FaceBook Submit "Umisan gửi đến các bạn học viên diễn đàn 1 bảng động từ trong nhật ngữ sơ cấp..." to linkhay Submit "Umisan gửi đến các bạn học viên diễn đàn 1 bảng động từ trong nhật ngữ sơ cấp..." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

 1. but.muc's Avatar
  ありがとう admin ね!
 2. but.muc's Avatar
  私が参照できるように早くしようとします, ありがとう!
 3. Wakizashi_Rin's Avatar
  thanks b nhìu nhé! b còn tài liệu nào N3 k? mình đang kiếm tài liệu định ôn thi sắp tới
 4. ha_ctyduhocquoctevic's Avatar
  thanks bạn nha