eya_ngok_ak1509

HAJIMEMASHITE....

Rate this Entry
Watashi wa Quy' desu...
Wtashi wa gakusei de, 21 sai desu....
Ima, dokushin desu....
Shyumi wa uta to suimi koto desu...
Shinyu: Yến san, Liên san, Pi san...
Doujo yoroshiku onegaishimasu...:)

Submit "HAJIMEMASHITE...." to Digg Submit "HAJIMEMASHITE...." to del.icio.us Submit "HAJIMEMASHITE...." to StumbleUpon Submit "HAJIMEMASHITE...." to Google Submit "HAJIMEMASHITE...." to FaceBook Submit "HAJIMEMASHITE...." to linkhay Submit "HAJIMEMASHITE...." to Sig VietNam

Categories
Tiếng Nhật

Comments

  1. waruiko's Avatar
    hajimemashite,douzo yoroshiku