xeomthaibinh

Em cần mọi người giúp dịch tiếng Việt qua tiếng Nhật.

Rate this Entry
Quote Originally Posted by xeomthaibinh View Post
Em đang cần viết 1 đoạn thư ngắn có nội dung như bên dưới bằng tiếng Nhật
anh chị nào bớt chút thời gian giúp em với ạ em xin cảm ơn nhiều.

"Gửi công ty
Tôi xin được gia hạn VPS thêm 2 ngày để sao lưu dữ liệu rất quan trọng. Đến ngày 19/5/2012 tôi sẽ thanh toán tiền VPS cho công ty."

Submit "Em cần mọi người giúp dịch tiếng Việt qua tiếng Nhật." to Digg Submit "Em cần mọi người giúp dịch tiếng Việt qua tiếng Nhật." to del.icio.us Submit "Em cần mọi người giúp dịch tiếng Việt qua tiếng Nhật." to StumbleUpon Submit "Em cần mọi người giúp dịch tiếng Việt qua tiếng Nhật." to Google Submit "Em cần mọi người giúp dịch tiếng Việt qua tiếng Nhật." to FaceBook Submit "Em cần mọi người giúp dịch tiếng Việt qua tiếng Nhật." to linkhay Submit "Em cần mọi người giúp dịch tiếng Việt qua tiếng Nhật." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. hieuyen0505's Avatar
    重要な資料を複写する為にVPSの納期を二日延長されていただきたいです。2012/5/12までにVPSの金額を支払いにします

    僕の日本語能力はまだまだ下手ですから敬語を余り使えないです。何か間違ったらご免ね