nếu tất cả đường đời đều trơn bóng-chắc gì ta đã nhận được ra ta

Mình gọi nó là BAY LÊN

Rate this Entry
Đừng ai nói 1 chú cún thì không thể bay.
Và cũng đừng ai nói "ngốc như cậu thì chẳng làm được gì cả"
Cún cũng có thể bay
... Và tớ cũng có thể làm được điều mình muốn.Yeah yeah !
Mình mới chỉ như đi hết 1/5 cuộc đời. Thất bại hay cái mà mình nghĩ là thất bại, một khi đã qua thì chỉ là quá khứ. Không phải ta không cần quá khứ, chỉ vì ta không sống vì quá khứ và không sống mãi với quá khứ.
iiiiiiiiiii Bay lên cún ơi !

Submit "Mình gọi nó là BAY LÊN" to Digg Submit "Mình gọi nó là BAY LÊN" to del.icio.us Submit "Mình gọi nó là BAY LÊN" to StumbleUpon Submit "Mình gọi nó là BAY LÊN" to Google Submit "Mình gọi nó là BAY LÊN" to FaceBook Submit "Mình gọi nó là BAY LÊN" to linkhay Submit "Mình gọi nó là BAY LÊN" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. xuongtv's Avatar
    Nhìn giống giống ở công viên Thống Nhất!!!