toan_0605

Tài Liệu Tiếng Nhật Cao Cấp

Rate this Entry
TÀI LIỆU HAY QUÁ!
Quote Originally Posted by gaubebong View Post
Mình mới bổ sung thêm vào cuốn:
- Nihongo Hyogen Bunkei Jiten (Dictionary of Essential Japanese Expressions)
- Nihongo Bunkei Jiten
- Read Real Japanese
- BJT Business Nihongo Nouryoku Shiken Test Dokkai
Bạn nào chưa có thì down nha!

Submit "Tài Liệu Tiếng Nhật Cao Cấp" to Digg Submit "Tài Liệu Tiếng Nhật Cao Cấp" to del.icio.us Submit "Tài Liệu Tiếng Nhật Cao Cấp" to StumbleUpon Submit "Tài Liệu Tiếng Nhật Cao Cấp" to Google Submit "Tài Liệu Tiếng Nhật Cao Cấp" to FaceBook Submit "Tài Liệu Tiếng Nhật Cao Cấp" to linkhay Submit "Tài Liệu Tiếng Nhật Cao Cấp" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. cobekinhcan852001's Avatar
    Nhưng sao không thấy link để tải vậy bạn ^^