kakashi@

Cách gõ chữ tiếng nhật

Rate this Entry
các bạn ơi cho mình hỏi cách gõ chứ hiragana phía trên chữ kanji
bạn nào biết thì bày cho mình với nhé.

Submit "Cách gõ chữ tiếng nhật" to Digg Submit "Cách gõ chữ tiếng nhật" to del.icio.us Submit "Cách gõ chữ tiếng nhật" to StumbleUpon Submit "Cách gõ chữ tiếng nhật" to Google Submit "Cách gõ chữ tiếng nhật" to FaceBook Submit "Cách gõ chữ tiếng nhật" to linkhay Submit "Cách gõ chữ tiếng nhật" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. quandtdtt's Avatar
    dùng office 2007 trở lên..sẽ thấy chữ A mà trên đầu chữ A này có 3 chữ nhỏ abc..nó nằm trên thanh công cụ ấy...bôi đen cữ kanji rồi kick và chữ A đó là đc
  2. thanh22's Avatar
    cái này mình cũng đang muốn hổi hờ ờ
  3. boconganh_jp's Avatar
    Nếu bạn ko thấy chữ A như bạn quandtdtt nói thì bạn phải bôi đen chữ kanji đó,rồi Click vào Format/Asian Layout/Phonetic Guide thế là ok rồi bạn.