nếu tất cả đường đời đều trơn bóng-chắc gì ta đã nhận được ra ta

Rơi giấy tờ !

Rate this Entry
....
.....
....
....
....
....
....
Hôm qua,khi đang lang thang trên con đường từ Quá khứ đến Tương lai, tôi có đánh rơi một ví, trong đó có vài nỗi buồn và thất vọng, tất cả đều mang tên Hiện tại.
Vậy ai nhặt được xin cứ giữ lấy, không cần trả lại. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
Xin liên hệ theo địa chỉ: phía cuối con đường, ngã ba cuộc đời. Sđt: 090 2802 1989 để nhận hậu tạ.
Xin cảm ơn.

Submit "Rơi giấy tờ !" to Digg Submit "Rơi giấy tờ !" to del.icio.us Submit "Rơi giấy tờ !" to StumbleUpon Submit "Rơi giấy tờ !" to Google Submit "Rơi giấy tờ !" to FaceBook Submit "Rơi giấy tờ !" to linkhay Submit "Rơi giấy tờ !" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments