kakashi@

Ôi giao thông!!!

Rate this Entry
Nó ở đây hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa thể quen với giao thông nơi này. Nhiều xe quá đi mất. Cứ mỗi lần mưa là cứ kẹt đường dài dài. Hic. Đi k nhanh là bị người ta chửi cho nữa. Không biết có ai chết vì tức giao thông chưa nữa,

Submit "Ôi giao thông!!!" to Digg Submit "Ôi giao thông!!!" to del.icio.us Submit "Ôi giao thông!!!" to StumbleUpon Submit "Ôi giao thông!!!" to Google Submit "Ôi giao thông!!!" to FaceBook Submit "Ôi giao thông!!!" to linkhay Submit "Ôi giao thông!!!" to Sig VietNam

Updated 08-10-2011 at 07:06 PM by kakashi@

Categories
Uncategorized

Comments