yunyun

Mùa về trong mắt!

Rate this Entry
Mưa lưa thưa rối làn tóc ai bay,
Thu nhẹ nhàng đến trong gió thoảng
Hân hoan quá nghe mùa về trong mắt,
Ta nâng niu đón từng giọt nắng vương!


*********

Tối cuối tuần vừa học bài, vừa nghe nhạc, vừa viết linh tinh....!

Bài hát xưa cũ, nhẹ nhàng, lâu nghe lại vẫn thấy hay! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! *.*

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KHfjkSRCSS

Submit "Mùa về trong mắt!" to Digg Submit "Mùa về trong mắt!" to del.icio.us Submit "Mùa về trong mắt!" to StumbleUpon Submit "Mùa về trong mắt!" to Google Submit "Mùa về trong mắt!" to FaceBook Submit "Mùa về trong mắt!" to linkhay Submit "Mùa về trong mắt!" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments