Một góc riêng^0^

Những vần thơ vui

Rate this Entry
[Cho].................... dù số́ phận có́ long đong
[Anh].................. vẫn yêu em trọn một lòng
[Ít].................. nhiều thể̉ hiện mình em biết
[Tiền]......... tài danh vọng cũng bằng không

[Em].............hạnh phúc khi anh kề bên
[Hết]............cả cuộc đời em trọn trao anh
[Tiền]...........tài danh vọng em ko cần nữa
[Rồi]............để anh sẽ ở bên em

[Ngồi].............1 mình nhìn qua ô cửa
[Đấy]............. là khi lòng vương vấn nhớ
[Mà]............chẳng sao nhận ra nổi anh nữa
[Mơ]............rồi tỉnh, tỉnh lại ngỡ là mơ.

[Thế]............gian mấy người được như em
[Thì].............anh chẳng phải mất công tìm
[Chia]...........sẽ cùng nhau những gian khó
[Tay]............. nắm chặt tay mình sánh đôi


St

Submit "Những vần thơ vui" to Digg Submit "Những vần thơ vui" to del.icio.us Submit "Những vần thơ vui" to StumbleUpon Submit "Những vần thơ vui" to Google Submit "Những vần thơ vui" to FaceBook Submit "Những vần thơ vui" to linkhay Submit "Những vần thơ vui" to Sig VietNam

Categories
Chuyện bốn phương

Comments

 1. Bi2Bi's Avatar
  Cho anh ít tiền
  Em hết tiền rồi
  NGồii đấy mà mơ
  thế thì chia tay
 2. Clockard's Avatar
  Phần đầu đc, xuống dưới thi đối hơi kém :P
 3. chocoboy's Avatar
  Bài thơ hay quá!:D
 4. bongbutdo's Avatar
  hiii bài thơ nhảm thật